Uvjeti korištenja

KORIŠTENJEM SADRŽAJA WEB STRANICA WWW.VOBCO.HR, VOBCOCHARTS.COM I TA.VOBOCO.HR POTVRĐUJETE SUGLASNOST S OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA. AKO SE NA BILO KOJI NAČIN NE SLAŽETE S UVJETIMA KORIŠTENJA VOBCO D.O.O. NIJE VOLJAN PRUŽITI VAM PRISTUP SADRŽAJU NAVEDENIH STRANICA I TREBATE ODMAH PREKINUTI S NJIHOVIM KORIŠTENJEM.

Ovi Uvjeti uređuju način korištenja sadržaja web stranica i obvezujući su za svaku osobu koja pristupa navedenim web stranicama (u daljnjem tekstu: Posjetitelj). Uvjeti se primjenjuju na Vobco d.o.o. i Posjetitelje u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i isti su suglasni s primjenom ovih Uvjeta u slučaju bilo kakvih sporova koji bi mogli nastati između Posjetitelja i Vobco d.o.o. glede korištenja predmetnih web stranica.

Materijali sadržani na web stranicama (u daljnjem tekstu "Sadržaj") su sve informacije dostupne bilo u tekstualnom, brojčanom, tabelarnom, slikovnom ili drugom multimedijskom obliku. Registrirani žigovi, znakovi, logotipovi te ostala prava, zaštićena su propisima o industrijskom i intelektualnom vlasništvu.

Vobco d.o.o. u dobroj namjeri pruža posjetitelju uvid u sadržaj stranica www.vobco.hr. Posjetitelj web stranica smije koristiti njihov sadržaj isključivo za osobnu upotrebu u informativne svrhe.

Posjetitelj web stranica ne smije:

  • kopirati sadržaj stranica radi stvaranja baze podataka u elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku te javno koristiti i distribuirati prema trećim osobama
  • preuzimati dizajn, slike, pozadinu i ostala softverska i dizajnerska rješenja web stranica
  • prenositi, odašiljati, prikazivati, emitirati, publicirati, reproducirati, prodavati, iznajmljivati, kopirati ili pohranjivati bilo koji dio Sadržaja web stranica bilo tiskanjem ili putem sustava za elektroničku pohranu podataka, ili na bilo koji drugi način prenositi te podatke trećim osobama bez pismene suglasnosti potpisane i ovjerene od ovlaštene osobe Vobco d.o.o.

POSJETITELJ OSOBNO ODGOVARA ZA POSTUPKE KOJE PODUZIMA TEMELJEM SADRŽAJA OVIH WEB STRANICA TE NEĆE U SLUČAJU BILO KAKVIH FINANCIJSKIH ILI MATERIJALNIH OSOBNIH GUBITAKA TERETITI VOBCO D.O.O.

Vobco d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, pravodobnost i cjelovitost objavljenih podataka i točnost veza na druge web stranice obzirom na mogućnost ljudske pogreške.

Vobco d.o.o. zadržava pravo izmjene, brisanja ili dopune bilo kojeg dijela sadržaja web stranica bez prethodne najave.

Vobco d.o.o. zadržava pravo izmjene, brisanja ili dopune bilo kojeg dijela ovih Uvjeta korištenja sadržaja web stranica bez prethodne najave.

U slučaju spora glede korištenja predmetnih web stranica nadležan je sud u Varaždinu.