Politika privatnosti

Voditelj obrade podataka

Vobco d.o.o. je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Koje podatke prikupljamo

Osobni podaci su: ime, prezime, adresa, kontakt broj, email adresa i OIB.

Svrha prikupljanja podataka

Osobni podaci se prikupljaju u svrhu ispunjenja pravnog posla i predstavljaju ugovornu obvezu (izdavanje računa, komunikacija, podrška klijentu i sl.).

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.

Koliko dugo zadržavamo vaše podake

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje sklopljenog pravnog posla, osim ako važečim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci, koji više nisu potrebni, uništavaju se na siguran način.

Gdje se pohranjuju osobni podaci

Podaci koje koirsnik daje pri registraciji pohranjuju se na serveru Vobco-a.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničnom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i Vobco d.o.o. odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana.