Priprema i praćenje skupštine - eSkupština

Sustav za pripremu i praćenje rada skupština trgovačkih društava koje se održavaju lokalno, daljinski ili kombinirano, uz mogućnost dvosmjerne video i audio komunikacije kod daljinskog rada, s elektronskim glasovanjem u realnom vremenu i trenutnim iskazom rezultata glasanja.

Kome je namijenjen

Proizvod je namijenjen trgovačkim društvima za potrebe provedbe glavne skupštine s elektronskim glasanjem koje se održava lokalno (u dvorani), daljinski (dioničari/članovi društva odnosno njihovi punomoćnici sudjeluju u radu skupštine s udaljene lokacije) ili mješovito (dio sudionika nalazi se lokalno, a dio s udaljene lokacije). Svi sudionici skupštine, neovisno o njihovoj lokaciji, mogu aktivno sudjelovati u radu skupštine (mogućnost dvosmjerne video i audio komunikacije), istovremeno elektronski glasati i pratiti tijek glasanja. Po završetku glasanja rezultat je trenutan.

Svojstva proizvoda

"eSkupština" je cjelovit sustav za elektronsku pripremu i praćenje rada skupština trgovačkih društava s elektronskim glasanjem.

U segmentu pripreme sjednice, sustav eGlasanje omogućava:

  • unos podataka u prijavljenim dioničarima/punomoćnicima/zastupnicima za sudjelovanje u radu skupštine društva
  • unos dnevnog reda
  • prijedlog odluka i protuprijedloga (prije skupštine i/ili tijekom njezinog rada)
  • potrebu postojanja kvoruma i njegovu kontrolu tijekom sjednice
  • potrebnu većinu glasova za prihvaćanje prijedloga odluke kod pojedinačnih točaka dnevnog reda
  • isključenja od glasanja

Uredno prijavljeni dioničari/punomoćnici, nakon autentifikacije neposredno prije početka skupštine, mogu sudjelovati u njezinu radu neposredno ili daljinski korištenjem svog elektronskog uređaja (laptop, tablet, smartphone) koji ima pristup internetu. S tim uređajem sudionik skupštine može pratiti njezin rad i elektronski glasati. Glasanje obavljaju svi sudionici istovremeno, bez obzira na njihovu lokaciju, uz svima vidljiv tijek glasanja, a rezultat glasanja je trenutan po njihovu završetku. Sudionici koji u radu skupštine sudjeluju daljinski, video i audio dvosmjernu komunikaciju ostvaruju korištenjem poziva za uključenje na jednu od platformi za videokonferenciju, dok je elektronsko glasanje neovisno od te platforme i obavlja se u realnom vremenu. Punomoćnik, koji zastupa dva ili više dioničara, može korištenjem istog uređaja glasati skupno, ali i pojednačno i različito za pojedninog dioničara.