Usluge

Naše usluge obuhvaćaju savjetovanje i vođenje poslova u ime i za račun klijenta.

Obračun i isplata dividende

Usluga obuhvaća poslove koje trgovačko društvo – korisnik usluga treba obaviti radi isplate dividende dioničarima odnosno članovima društva. Uključuje preuzimanje podataka o imateljima prava na dividendu, obračun dividende, poreza i prireza, izradu propisane dokumentacije, pripremu datoteka za isplatu odnosno plaćanja (e-banking), datoteku s podacima poreznoj upravi (JOPPD), izvješćivanje dioničara / članova društva i dr.

Za obavljanje ovih poslova koristi se vlastita aplikacija Dividenda koja omogućuje, osim obavljanja tekućih poslova pripreme, obračuna i isplate dividende, evidenciju povijesnih podataka o isplaćenoj i neisplaćenoj dividendi, naknadnu isplatu dividende, ažuriranje podataka o stopama poreza i prireza, evidenciju nedostajućih podataka radi kojih nekim dioničarima nije moguća isplata te mogućnost njezina ažuriranja i dr.

Knjiga poslovnih udjela - eKPU

Vobco do.o. pruža klijentima uslugu vođenja knjige poslovnih udjela. Usluga se obavlja u ime i za račun društva - korisnika usluga na temelju sklopljenog ugovora i punomoći, sukladno važećim propisima RH. Knjiga poslovnih udjela se vodi u elektronskom obliku korištenjem vlastite aplikacije eKPU. Njome se vodi evidencija poslovnih udjela u društvu, članovima društva, upisu svih promjena s tim u vezi (prijenosi udjela, podjela i spajanje poslovnih udjela, povećanje ili smanjenje iznosa poslovnih udjela, upis novih poslovnih udjela, povlaćenje poslovnih udjela, upis i brisanje tereta, upis i brisanje zabilježbi i napomena uz poslovne udjele), vođenje zbirke isprava te za komunikaciju i usklađivanje s evidencijom sudskog registra.

Aplikacija eKPU omogućava cjelovitu, brzu, sigurnu, trajnu i jednostavnu evidenciju podataka. Moguć je brzi pristup aktualnim i povijesnim podacima (na odabrani datum) kroz različite preglede i izvještaje s mogućnošću ispisa.

Radi se o usluzi visoke kvalitete i profesionalnosti temeljene na znanju i dugogodišnjem iskustvu u poslovima vlasničke evidencije trgovačkih društava.

Knjiga naloga za depozitorij - KND

Dioničko društvo, kao izdavatelj nematerijaliziranih vrijednosnih papira, moralo je, kao svoju zakonsku obvezu, sklopiti ugovor o korištenju usluge Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) radi njihove pohrane i evidencije u depozitoriju SKDD.

Vobco d.o.o. pruža usluge dioničkim društvima u vođenju knjige naloga za depozitorij. Ono to vodi u ime i za račun društva, temeljem sklopljenog ugovora i punomoći, korištenjem vlastite aplikacije KND. Osnovne funkcionalnosti ove aplikacije su:

 • komunikacija između društva i SKDD razmjenom podataka (datoteka) u elektronskom obliku
 • jednostavnu izradu naloga za upis promjene u SKDD
 • prihvat mjesečnih odnosno unutarmjesečnih podataka o vlasničkim pozicijama dioničara
 • prihvat podataka radi provođenja korporativnih akcija društva
 • pregled vlasničke i upravljačke strukture društva na određeni datum i/ili promjene u tom smislu u odabranom razdoblju
 • pregled stanja vlasničkih pozicija dioničara
 • pregled dionica pod teretom
 • pregled vlastitih - trezorskih dionica
 • pregled dionica kojima je pridružen neki atribut - otplaćenost prema CERP (HFP), zabrana otuđenja/raspolaganja i dr.
 • evidenciju osobnih podataka dioničara potrebnih za provođenje korporativnih akcija društva
 • pregled izdanih naloga za upis promjena i njihov status
 • Pregled promjena u vlasničkim pozicijama investitora u odnosu na prethodno preuzete podatke iz SKDD (investitori s većom / manjom količinom dionica, novi dioničari, osobe koje ju prestali biti dioničari zbog prodaje / prijenosa svih svojih dionica)

Ovom uslugom dioničko društvo ima kvalitetno i profesionalno vođene poslovne vlasničke evidencije, ažurno obavljanje poslova upisa u depozitorij i izvještavanje organa društva o promjenama u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi te drugim promjenama vezanim uz dionice društva.

Procjena vrijednosti

Vobco d.o.o. pruža usluge procjene realne (tržne) vrijednosti - od pojedinačne procjene vrijednosti raznih vrsta imovine do cjelovite procjene vrijednosti trgovačkih društava. Za procjenu se koristi više metoda procjene - stičkih i dinamičkih, primjerenih konkretnom predmetu procjene. Vobco d.o.o., sa pripojenim društvom Rast d.o.o., ima brojne reference u procjenama vrijednosti, uključujući velika trgovačka društva/kompanije.

Preuzimanje trgovačkih društava (M&A)

Temeljem znanja i iskustva u raznim oblicima spajanja i preuzimanja trgovačkih društava, Vobco d.o.o. pruža usluge provedbe i/ili savjetovanja u tim poslovima.

Spremni započeti suradnju?

Bilo da već imate strategiju uvođenja novih rješenja ili ste tek u fazi analize vlastitog poslovanja, slobodno nam se obratite za pomoć. Mi vam nudimo pristupačna i personalizirana rješenja za sve vaše potrebe.