Knjiga poslovnih udjela - eKPU

Elektronička KNJIGA POSLOVIH UDJELA (skraćeno: eKPU) cjelovito je rješenje za vođenje evidencije o poslovnim udjelima, članovima društva i pratećim evidencijama vezanim uz njih u društvima s ograničenom odgovornošću - sukladno propisima Republike Hrvatske.

Aplikacija je bogata funkcionalnostima, pa omogućuje, osim temeljnih propisanih evidencija, širok raspon drugih (tereti, raspolaganje pravima iz poslovnih udjela, zabilježbe, napomene, punomoći, digitalna zbirka isprava …), a koji su vezani na poslovne udjele, članove, društvo i izvještavanje članova društva, uprave i vanjskih institucija o aktualnom i povijesnim stanjima upisanim u eKPU.

Pristup eKPU ima uprava društva odnosno osoba/e koje ona ovlasti. Aplikaciji se pristupa putem interneta korištenjem korisničkog imena i lozinke ili i dvostrukom prijavom (2FA). Dostupna je ovlaštenim osobama u bilo kojem trenutku, s bilo kojeg mjesta i uređaja koji ima pristup internetu. Administriranje sustavom je moguće na tri razine što administratoru pruža široki izbor postavki sustava i dodjele prava za upise i preglede.

Isprave, na temelju kojih se obavljaju upisi promjena u eKPU, pohranjuju se u zbirku isprava u materijalnom i/ili digitalnom obliku. Dohvat podataka i izvještaja za cijelo društvo, odabranog člana ili odabrani poslovni udio je jednostavan i brz.

Korisnik eKPU stječe pravo njezinog korištenja sklapanjem ugovora s društvom VOBCO d.o.o. kao vlasnikom i održavateljem aplikacije. Korisnik koji pruža uslugu vođenja eKPU za dva ili više drugih društava može kupiti takvo pravo korištenja (dvije ili više licenci), pristupiti im sa istog računala, pri čemu su one međusobno odvojene i zaštićene, a svakoj se pristupa korištenjem od administratora njoj dodijeljenih pristupnih podataka.

Aplikacija eKPU predstavlja pouzdan, suvremen, cjelovit i jednostavan način vođenja vlasničke evidencije u društvima s ograničenom odgovornošću. U nju je ugrađeno znanje i iskustvo stečeno dugogodišnjim radom na ovoj vrsti poslova i razvojem ove vrste aplikacija.